Miten lähteä perustamaan yrityksen data-analyysiyksikköä?

Ensin voi aina kysyä: miksi? ja …

Mitä on odotettavissa kun tällainen uusi tiimi rakennetaan? Mitä tiimin tulee tehdä ja mitä tuloksia tai päätöksiä siltä odotetaan? Mitä yrityksessä tehdään toisin, kun em. tiimi toimii ja vastaa omasta tehtävästään (datan analysointi, tiedon jalostaminen)?