Curriculum Vitae

Antti Ahonen M.Sc (tech) – profiili

image_pdfimage_print
CV
Antti Ahonen
motto: Yksinkertainen on kaunista
Taidot
  ICT osaaminen yli 25v  
  Data-analyysi  
  Opetuskokemus  
  Markkinointikokemus  
  IT-projektinhallinta  
  Koodaustyökalut  
  Hakukoneet ja data-analyysit  
  Muu ...  
Yhteystiedot
antti.ahonen@iki.fi
anttiahonen.info
Tuusula
0401314904
Koulutus
(uusimmasta vanhimpaan)
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (yJEAT), Keuda: Kerava
Osaamisen johtaminen / Corporate Management
2013
ICT palvelunhallinta
Ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys
Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)
2010
Opetusala: Tekniikka ja kuljetus, HAMK
Diplomi-insinööri, MSc.(Tech.), Aalto-yliopisto
Tietotekniikka, Informaatiotieteet
2006
Teoreettisen tietojenkäsittelytekniikan laboratorio
Ylioppilas
Mäntsälän lukio
1987
linkedIn: fi.linkedin.com/in/anttiahonen
Työkokemus
Senior Consultant / CEO
Uniknit Ltd, ICT-konsultointi
2014 - nykyinen
* kolme liiketoiminta-aluetta: konsultointi, koulutus ja palvelunhallinta
* riippumatonta konsultointipalvelu, mm. IT-palvelustrategia, IT Data-analyysi sekä Ketterä johtaminen
* Amiedun Hansel alihankinta: koulutusaiheet: TDD ja Tekninen tietoturva
* Projektivalmennus - Pankkien SAFe/LeSS frameworkit (Agile)
* parhaisiin käytäntöihin perustuva ITSM-frameworks (esim. SMO)
* koulutus: kustannustehokas, interaktiivinen IT-palveluiden hallinnan koulutus (esim. ketterä IT hankinta)
* projektinhallinta/hankejohtaminen
Liikelaitoksen johtaja
Tietotekniikan Palvelukeskus, Kerava, operatiivinen johtaminen
2011-2014
* tehtävänä uusien asiakaskunnan laajentaminen sekä liikelaitoksen yhtiöittäminen
* vastuussa tuottaa nykyaikaisia ja tehokkaita palveluja asiakaskunnille
* tehtävänä kehittää Keravan, järvenpään ja Mäntsälän IT-palvelunhallintaa
* tavoitteena kehittää henkilöstön ja sidosryhmien ketterää osaamista (Lean/Agile)
* Keravan kaupungin johtoryhmän jäsen
* Saavutukset: tuottavuuden lisäys 8%/v, uuden kunta-asiakkaan hankkiminen, sairaspoissaolojen väheneminen 18% (kahdessa vuodessa), palvelunhallinnan merkittävä tehostaminen
Agile Trainer/Coach
Tieturi, Ketterien menetelmien koulutus
2011
* vastuussa ketterien menetelmien koulutuksesta ja valmennuksesta
* vastuussa asiakasorganisaatioiden avainhenkilöiden mentoroinnista/valmentamisesta
* Saavutukset: Tieturin aseman vankistaminen ketterää koulutusta tarjoavana yrityksenä
Business Development -valmentaja/coach
HiQ Finland Oy, Liiketoiminnan ja ICT:n kehittäminen
2009-2011
* vastuussa BI -projektista sisäisessä tiedonkeruussa
* vastuussa asiakasorganisaatioiden avainhenkilöiden (ProductOwner, BusinessOwner) coachaamisesta
* vastuussa HiQ Finlandin henkilöstön kouluttamisesta Scrum'iin
* tehtävänä sisäänajaa uusi toimintamalli (Way-of-Working, new Mode-of-oparation, Nokia BI) ketteriä työvälineitä hyödyntäen
* Saavutukset: Ketterän johtamiskulttuurin jalkauttaminen usealle isolle asiakasorganisaatiolle, BI:n (Big Data) hyödyntäminen asiakassegmentoinnissa
Business Development Manager
OP-Pohjola Osk, Pankin luottokauppa
2008-2009
* vastuussa ketterän pilottihankkeen läpivienti asiakasorganisaatiossa
* tehtävänä coachata/mentoroida ProductOwnereita tietotekniikkarojekteissa
* tehtävänä tunnistaa ja evaluoida parhaita käytäntöjä ydinprosesseissa
* ICT johtoryhmän jäsen
* Saavutukset: 1M euron hankkeen coachaaminen tuotantokelpoiseksi/tuotantoon aikataulussa, yli 100 000 euron kustannussäästöt
Projektipäällikkö / Agile-kouluttaja
HiQ Finland Oy, Valmentaja/mentori
2006-2008
* vastuussa ketterästä pilottiprojektista ja asiakasprojektien koulutuksesta
* vastuussa Suomen ensimmäisen AquaLogic -portaalin käyttöönotosta
* vastuussa asetettujen arkkitehtuuritavoitteiden saavuttamisesta
* ICT ohjausryhmän jäsen
* Saavutukset: oman organisaation valmentaminen ketterään toimintamalliin
Senior Specialist
Nokia Siemens Networks, OSS performance
2004-2006
* vastuussa uusien optimointijärjestelmien innovoinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta
* tehtävänä evaluoida uusia työkaluja karttapohjaisessa verkonoptimoinnissa
* ketterän (Scrum) projektin jäsen, DBA
* Saavutukset: koko tuoteperheen Asennus/Upgrade -prosessin uudistaminen -> patenttihakemus menetelmälle
Toimitusjohtaja
Uniknit Oy, projektikonsultointi
1996-2004
* vastuussa myynnistä, markkinoinnista sekä uusien ohjelmistoprojektien hankkimisesta
* vastuussa useiden projektitoimitusten organisoinnista
* tehtävänä kouluttaa ohjelmistosuunnittelijoita sekä -arkkitehteja
* vastuussa yrityksen ammattiosaaminen pitäminen ajan tasalla
* vastuussa yrityksen bisnesstrategian kehittämisestä
* Saavutukset: Ensimmäinen suomalainen kuntasektorille toimitettu selainpohjainen toiminnanohjausjärjestelmä (Espoo); usean ohjelmistoprojektin onnistunut toimitus asiakasyrityksille
BI-analyytikko/tutkimusavustaja
Aalto-yliopisto, Hermoverkkoyksikkö
1997-1998
Projektipäällikkö
Laatukolmio Oy
1991-1996
Sovelluskehittäjä
Nokia Data Systems Oy
1989-1991
Sovelluskehittäjä
Erkki Kauppila Ky
1986
Koodaamisen opettaja
Mäntsälän peruskoulu, koodauskerho
1984-1985
Yhteystiedot
antti.ahonen@iki.fi
anttiahonen.info
Tuusula
0401314904
Muu koulutus
(sertifikaatit)
COBIT Foundation
sertifikaatti
2012
Helsinki (Tieturi)
ITIL Foundation
sertifikaatti
2012
Kerava (JSM consulting)
Product Owner
kurssi
2008
Helsinki (Danube tech)
ScrumMaster
sertifikaatti
2007
Helsinki (Danube tech)
ISEB ISTQ Foundation
sertifikaatti
2006
Espoo (Tieto)
Agile Alliance
jäsenyys
2008
Scrum Alliance
jäsenyys
2008
SPINNO-yrityshautomo
10-osainen kurssi
1996
Espoo (Innopoli)
Kansantaloustieteen lisäkurssit
Laudatur-kursseja (Aalto-yliopisto)
2000
Economics and Accounting (Aalto) - 5 kurssia (e.g. Foreign exchange and money market doctrines, Finanssiteoria, Micro Economics and the theory of Market forces, Vientiseminaari)
Tekniset taidot ja osaaminen
Kategoriat: yleinen, markkinointi, Projektiosaaminen
Tekniset osaamistasot: admin-taso/expertti/edistynyt/muu
ICT osaaminen yli 25v
Yleinen
kokemus IT-bisneksessä ja yritysjohtamisessa, ajantasainen tietämys prosessikehityksestä ja erityisesti ketterästä johtamisesta
Data-analyysi
expert-taso
Bigdata/smalldata, IoT, ETL-lähteet
Opetuskokemus
Agile ICT project management, TDD
Ketterä projektinhallinta ICT-projekteissa, Teknisen tietoturvan perusteet, Peruskoulun koodauskerho (Riihikallion koulu)
Markkinointikokemus
Digitaalinen markkinointi nopeasti muuttuvassa yrityskentässä, menetelmät ja työkalut Sosiaalisen median (SoMe) ympäristössä sekä ajantaisainen viestintäkanavien tuntemus, e.g. AdWords, Facebook, Instagram
IT-projektinhallinta
Admin-taso
Ketterät menetelmät: Scrum Master, tiimin jäsen, Product Owner, Agile Coach -kokemus LeSS/SAFe frameworkeista. Vesiputousmalli: Projektikokemus yli 15v.
Koodaustyökalut
Experttitaso
RDBS: Oracle, PostgreSQL, MySql, Sybase, Caché, Ingres, Informix, Data-analyysi (datavarastot, hakukoneet)
Big Data: Hadoop, ELK stack (ElasticSearch)
Ohjelmointikielet: Java/J2EE, C/C++, SQL, Objective-C, Perl, Python, PHP, Ruby, Basic, Pascal
XML/XSL(T), Apache (Tomcat/Jetspeed), JBoss, Eclipse, Hybernate, Zope/Plone, Liferay
Linux (Ubuntu/Debian/RedHat/Gentoo/Suse), MacOSX, MS Windows, IBM/AIX, HP/UX, Silicon Graphics
Media Wiki/Twiki, MS Office (Word, Excel, Visio, PowerPoint, Outlook, Access, FrontPage)
Alustat (portaalit): Wordpress, BEA WLS/WLD/AquaLogic
Multisite-ympäristöt: Live-kokoukset, tele-konferenssikokoukset, Skype-kokoukset
Hakukoneet ja data-analyysit
Expert-taso
Vankka ELK stack -kokemus, ELK-ympäristöjen pystyttämisestä massiivisiin data-määrien latauksiin ElasticSearch:iin sekä nopeat, reaaliaikaiset, visuaaliset tilannekatsaukset tiedolla johtamisen tueksi.
Muu ...
Usean vuoden kokemus monikansillisessa työyhteisössä (NSN, Nokia Oyj), yli 15 vuoden kokemus projektien portfoliohallinnassa (vesiputous-/iterativiinen malli)
Kyky yhdistää teoreettiset ja käytännön asiat, ts. viedä teoriat käytännön toteutuksiksi
Muutosjohtamiskokemusta Business/Agile Coaching tehtävien aikana, osaamista henkilöstön kouluttamisessa käsittelemään muutoksia, ollut mukana tekemässä Paradigm Shift -operaatiota (OP- Pohjola)
Some-yhteystiedot
fb: antti.vo.ahonen
twitter: anadigifin
Harrastukset
Harrastajateatteri
Mäntsälän teatteri
Musiikkinäytelmä - Tapio Rautavaara, rooli: Reino Helismaa (2014-2015)
eKirja-projekti
Ensimmäinen eBook-projekti: osallistuminen digitaalisen markkinoinnin E-mastermind III -kurssille
eKirja: Psykopaatin päiväkirja, ilmestyy joulu-2015
Koroton pankkitoiminta
Experttitaso
Ainoan Suomessa toimivan eettisen, korotonta pankkitoimintaa harjoittavan rahoitusosuuskunnan perustaminen (JAK Finland Osk)
Muut
Valmistumisvaiheessa olevien yliopisto-opiskelijoiden mentorointi
Kielitaito
Suomi: äidinkieli
Englanti: edistynyt taso
Ruotsi: virkamiestaso (Ranska: tyydyttävä taso)